Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αλέξανδρος Ιωάννου, Σταυρούλα Χαΐτα


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 220-230

DOI: 10.5281/zenodo.5938143

Περίληψη:

Εισαγωγή: Στην αυγή του 21ου αιώνα η πανδημία του Covid-19 δοκιμάζει τις υγειονομικές δυνατότητες των κρατών παγκοσμίως δημιουργώντας εκατομμύρια ασθενών και θανάτων. Σκοπός: να διερευνηθεί βιβλιογραφικά η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στους κοινωνικο-οικονομικούς προσδιοριστές και στις ανισότητες στην υγεία καθώς και να περιγράφει τη λήψη άμεσων μέτρων για την ανάσχεση της ανισότητας, νοσηρότητας και την μείωση της θνησιμότητας από Covid-19. Mέθοδος: Άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που προέκυψαν από βιβλιογραφική έρευνα των κύριων μηχανών αναζήτησης επιστημονικών άρθρων (Medline/PubMed, Google Scholar) με την χρήση συγκεκριμένων λέξεων κλειδιά σχετιζόμενων με το θέμα. Αποτελέσματα: Παρελθούσες πανδημίες απέδειξαν πως οι κοινωνικο-οικονομικοί προσδιοριστές της υγείας καθορίζουν τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας επιβαρύνοντας τις ανισότητες στο χώρο της υγείας. Οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες πλήττονται σημαντικά περισσότερο. Οι οικονομικά αδύναμοι, οι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι, οι μετανάστες, οι ρομά και οι άστεγοι πλήττονται περισσότερο.

Συμπεράσματα: Η πανδημία Covid-19 αναμένεται να επιταχύνει το εύρος των ανισοτήτων διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και δημιουργώντας νέες μορφές ανισοτήτων. Χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις πολιτείας και πολιτών, προκειμένου να αναχαιτιστούν σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses