Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: ρόλος νοσηλευτή νεφρολογίας

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΦΚ) ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Η ανάγκη αγγειακής προσπέλασης για την διεξαγωγή της Αιμοκάθαρσης, οδηγεί στην χρήση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων (ΚΦΚ). Η χρήση ΚΦΚ σχετίζεται με λοιμώξεις ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η νοσηλευτική φροντίδα κατέχει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των λοιμώξεων από τους ΚΦΚ. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της νοσηλευτικής φροντίδας

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses