Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: σύνδρομο έμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΜΒΡΥΟ-ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Εισαγωγή: Το σύνδρομο έμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης είναι μια σοβαρή επιπλοκή η οποία αφορά το 10-15% των μονοχοριακών διαμνιαονικών δίδυμων κυήσεων. Το σύνδρομο είναι αποτέλεσμα μιας προοδευτικά εμφανιζόμενης και χρόνιας ανισορροπίας της επικοινωνίας των πλακουντιακών αναστομώσεων, με αποτέλεσμα την ανισότιμη ανταλλαγή αίματος μεταξύ των εμβρύων, δηλαδή τη «μετάγγιση» αίματος από το έμβρυο-δότη προς

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses