Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Anxiety

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ANXIETY IN DIABETIC FOOT ULCER PATIENTS
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020
Introduction : Diabetic foot ulcers (DFUs) is the most common complication of diabetes mellitus (DM) with life time risk up to 25% of cases. DFUs are associated with increased mortality, high risk of amputation, recurrence of ulceration, poor quality of life and elevated levels of anxiety.  The aim of this study was to review factors associated with anxiety among patients with DFUs. Material and Method:

ANXIETY IN HEART FAILURE
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Heart failure (HF) consists a global health problem In this clinical syndrome, heart is unable to deliver the cardiac output which is required to meet the body’s demand at the prevailing hemodynamic status. 1-5        According to estimates, HF affects more than 26 million individuals,  globally and more than 15 million in Europe1,4 as well as more than 10% of individuals above 70 years old.4

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses