Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: MRSA

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Aποτελεσματικότητα της προεγχειρητικής ρινικής απολύμανσης σε ασθενείς, ως μέτρο πρόληψης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και τον MRSΑ
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014
Εισαγωγή: Ο Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος και το ανθεκτικό στέλεχος του στη μεθικιλλίνη συνδέονται με τη λοίμωξη χειρουργικού πεδίου. Για την προεγχειρητική προετοιμασία ασθενών αναφέρεται η ρινική απολύμανση με τοπικά σκευάσματα συνδυαζόμενη με άλλα μέτρα

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses