Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: data envelopment analysis

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.)
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015
Εισαγωγή: Η ανάπτυξη οικονομετρικών τεχνικών, τα τελευταία χρόνια, έχει σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της υγείας, αφού διευκολύνει στην κατανόηση του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί υγείας ώστε να ληφθούν αποφάσεις για να βελτιωθεί η απόδοσή τους ενώ η αποτίμηση της αποδοτικότητας των οργανισμών υγείας συνεισφέρει στη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος. Η εργασία περιελάμβανε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses