Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: prematurity

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Εισαγωγή: Η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (retinopathy of prematurity – ROP), γνωστή από το 1942 με τον όρο οπισθοφακική ινοπλασία, είναι μια εξελικτική πάθηση που αφορά πρόωρα νεογνά και χαρακτηρίζεται από ανώμαλη ανάπτυξη των αμφιβληστροειδικών αγγείων. Σκοπός: Η διερεύνηση της υπεροχής της laser φωτοπηξίας στην αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας σε σύγκριση με άλλες θεραπευτικές τεχνικές.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses