Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: κακοποίηση

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020
Δεν είναι διαθέσιμη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ VERBAL ABUSE SCALE (VAS- GR)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015
Η λεκτική βία στον εργασιακό χώρο, αποτελεί μια πραγματικότητα με ποικίλες και πολλαπλές συνέπειες στον ψυχισμό των εργαζομένων και εμφανίζεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέση άνισης εξουσίας, ως παράγοντας διατήρησης της δυσαναλογίας της εξουσίας του «υβριστή» προς τον κακοποιηθέντα. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αξιόπιστου και έγκυρου διεθνούς

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses