Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Treatment

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ELECTROCONVULSIVE THERAPY EFFECTS ON COGNITION AND MEMORY AND NURSE’S ROLE
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
Background: Electroconvulsive therapy (ECT) is brain stimulation with a short controlled series of electrical pulses co-administered with intravenous anesthesia. Aims: The aim of this review is the evaluation of electroconvulsive effect as a first and second choice psychiatric treatment associated with memory impairment effects. Method: A literature review

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης Διαβητικού Ποδιού αποτελούν μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. Η αξιοποίηση μεθόδων αρνητικής πίεσης για την διαχείρισή τους υιοθετείται ολοένα και περισσότερο από τους επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τους μηχανισμούς δράσης, την αποτελεσματικότητα και την ύπαρξη πρωτοκόλλων που

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses