Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Έλκη πίεσης

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΚΗ ΠΙΕΣΗΣ
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί έντονα τους επαγγελματίες υγείας καθώς και το σύστημα υγείας γενικότερα, καθώς επηρεάζει 1 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και 1 στους 20 ασθενείς της κοινότητας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ηδιερεύνηση της επίπτωσης που έχει η παρουσία των ελκών πίεσης στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Μεθοδολογία:

Συσχέτιση της παρουσίας ενδογενών αιτιολογικών ή επιβαρυντικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση ελκών πίεσης σε ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014
Εισαγωγή: Τα έλκη κατακλίσεων αποτελούν ένα από τα ποιο σημαντικά κλινικά προβλήματα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και ο συσχετισμός τους με τη συχνότητα των ελκών κατάκλισης σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Υλικό και μέθοδος : Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ύστερα από μελέτη 264 ιατρικών

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses