Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Συσχέτιση της παρουσίας ενδογενών αιτιολογικών ή επιβαρυντικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση ελκών πίεσης σε ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας

Ελένη Γκρούνη, Μαρία Τσιρώνη, Παναγιώτης Πρεζεράκος, ΓεώργιοςΛ. Πανουτσόπουλος, ΑνδρέαΠάολα ΡόχαςΧιλ, Βικτώρια Αλικάρη, Σοφία Ζυγά


Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 127-133

Περίληψη:

Εισαγωγή:Τα έλκη κατακλίσεων αποτελούν ένα από τα ποιο σημαντικά κλινικά προβλήματα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Σκοπός:Η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και ο συσχετισμός τους με τη συχνότητα των ελκών κατάκλισης σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Υλικό και μέθοδος: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ύστερα από μελέτη 264 ιατρικών φακέλων ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης την χρονική περίοδο 2010-1012. Καταγράφηκε η ύπαρξη ενδογενών αιτιολογικών και επιβαρυντικών παραγόντων και συσχετίσθηκε με την παρουσία ελκών κατάκλισης. Οι παράγοντες αυτοί ήταν: στεφανιαία νόσος, κακοήθειες, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ανοσοκαταστολή, υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας, Σακχαρώδης Διαβήτης, ηλικία, ημέρες νοσηλείας. Τέλος, κατεγράφησαν εργαστηριακές και κλινικές παράμετροι (αιματοκρίτης, αλβουμίνη, κλίμακα Γλασκώβης). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Αποτελέσματα: 56 από τους 264 ασθενείς (21,2%) εμφάνισαν έλκη κατακλίσεως. Η ηλικία ((B = -0,74, PR = 0,47, OR = 0, 32-0,69, p <0,001), οι ημέρες νοσηλείας στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (B = 0,04, OR = 1,01-1,07, p <0,001) και η τιμή του αιματοκρίτη (B = 0,93, OR = 0,85-0,96, p <0,003) αποτελούν στατιστικά σημαντικές παραμέτρους για την εμφάνιση ελκών κατάκλισης.

Συμπεράσματα: Η προχωρημένη ηλικία, η χαμηλή τιμή του αιματοκρίτη και οι αυξημένες ημέρες νοσηλείας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την εμφάνιση ελκών κατάκλισης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses