Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Οδηγίες

Η αναζήτησή σας έβγαλε 4 αποτελέσματα:

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ Η ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Η επίθεση με θειικό οξύ (βιτριόλι) είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αυξάνεται ανησυχητικά και ποικίλλει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Η επίθεση με θειικό οξύ είναι συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, δεν καταγράφονται κρούσματα και στις αναπτυγμένες  χώρες. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της επίθεσης με θειικό οξύ (βιτριόλι) και οι πρώτες

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία ως θεραπευτική επιλογή στη ψυχιατρική
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
Εισαγωγή: Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία είναι η διέγερση του εγκεφάλου με μια σύντομη ελεγχόμενη σειρά ηλεκτρικών παλμών με τη συγχορήγηση ενδοφλέβιας αναισθησίας. Σκοπός: Αξιολόγηση της επίδρασης της ηλεκτροσπασμοθεραπείας ως θεραπεία πρώτης και δεύτερης επιλογής Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων μετά από αναζήτηση στη βάση δεδομένων Medline, Embase , PsychINFO , Cochrane

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Η άνοια είναι ένα χρόνιο νόσημα που προκαλεί σοβαρή διαταραχή των ανώτερων νοητικών λειτουργιών με προβλήματα στην καθημερινή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του ασθενούς. Η φροντίδα ανθρώπων με άνοια συνδέεται με υψηλά επίπεδα επιβάρυνσης, κατάθλιψης, και κακής ποιότητας ζωής για τους φροντιστές. Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση είχε σκοπό να εντοπίσει τη νεότερη διαθέσιμη πληροφορία

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΦΚ) ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Η ανάγκη αγγειακής προσπέλασης για την διεξαγωγή της Αιμοκάθαρσης, οδηγεί στην χρήση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων (ΚΦΚ). Η χρήση ΚΦΚ σχετίζεται με λοιμώξεις ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η νοσηλευτική φροντίδα κατέχει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των λοιμώξεων από τους ΚΦΚ. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της νοσηλευτικής φροντίδας

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses