Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: αντιβιοτικά

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (Surgical Site Infections – SSIs) και η πρόληψή τους αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με το ECDC οι SSIs αποτελούν την τρίτη πιο συνηθισμένη αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων. Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση είχε ως σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της  αντιμικροβιακής προφύλαξης (ΑΜΠ) στην πρόληψη

ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Εισαγωγή: Τα αντιβιοτικά είναι φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών. Τα αντιβιοτικά γνωστά επίσης και σαν αντιμικροβιακά φάρμακα, είναι φάρμακα τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια. Σκοπός: Η διερεύνηση της αλόγιστης χρήσης  των αντιβιοτικών σκευασμάτων και των επιπτώσεων της στην υγεία γενικότερα. Μεθοδολογία: Η εργασία βασίστηκε στην 

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses