Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: αποκατάσταση

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΕΝΤΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017
Εισαγωγή: Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντεροστομίας, που έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της στομίας και επιφέρουνβιο-ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις της στη ζωή του ασθενούς και της οικογένειάς του. Ο ρόλος του νοσηλευτήσε σχέση με την προαγωγή της αποκατάστασης και αυτοφροντίδας αυτών των ασθενών, είναι πολυδιάστατος. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς δράσης του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση του ασθενή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α ΔΑΦΝI
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
Εισαγωγή: Η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας που απασχολούνται σε κοινοτικές δομές συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους στην εργασία και τους βοηθά να αντιλαμβάνονται τις εξατομικευμένες ανάγκες των ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικο-δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών καθώς και του

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses