Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: ασθενή

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ: ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή: Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει βασικό μέλημα στη παροχή φροντίδας υγείας και η συμβολή των Νοσηλευτών για την επίτευξή της είναι καθοριστικής σημασίας. Τυποποιημένα συστήματα νοσηλευτικής ορολογίας έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Η νοσηλευτική διεργασία

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
Δεν είναι διαθέσιμη

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CROHN ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Η νόσος του Crohn ανήκει σε μια ομάδα παθήσεων γνωστή ως ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος εντέρου (ΙΦΝΕ).  Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκοπικής μελέτης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο του Crohn σε παιδιατρικούς ασθενείς. Μεθοδολογία : Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν κυρίως στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses