Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: εκφοβισμός

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Τα επεισόδια βίας κι επιθετικότητας στα σχολεία είναι ένα κοινό κι αυξανόμενο σε συχνότητα φαινόμενο. Η έρευνα έχει δείξει ότι η εμπλοκή με τον σχολικό εκφοβισμό αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου όσον αφορά στον αυτοκτονικό ιδεασμό και τις απόπειρες αυτοκτονίας. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το σχολικό και το διαδικτυακό εκφοβισμό και την αυτοκτονικότητα σε παιδιά

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses