Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: λοίμωξη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν βασικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην παγκόσμια κοινότητα και οξύ πρόβλημα κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας στον ελλαδικό χώρο. Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επιδημιολογική επιτήρηση και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, όπως αυτή έχει μελετηθεί στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. Υλικό και μέθοδος : Έγινε

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Τα εγκαύματα αποτελούν μία από τις πιο συχνές και ταυτόχρονα τις πλέον καταστροφικές μορφές τραύματος με τη θνησιμότητα να σχετίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, με λοιμώξεις που αναπτύσσονται σε αυτά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε έτος περισσότερα από 300.000 άτομα πεθαίνουν από εγκαύματα σχετιζόμενα με φωτιά ενώ περίπου 6 εκατομμύριαάτομα αναζητούν ιατρονοσηλευτική βοήθεια λόγω εγκαύματος

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses