Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: συγγενείς καρδιοπάθειες

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

Συγγενείς καρδιοπάθειες
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια αιτία θανάτου στη βρεφική και παιδική ηλικία όπως επίσης και τη μοναδική αιτία καρδιακής νόσου σε παιδιατρικό πληθυσμό, παγκοσμίως. Ως συγγενείς καρδιοπάθειες ορίζονται οι ανωμαλίες διάπλασης της καρδιάς ή των αγγείων που  δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ζωής (3η-6η εβδομάδα της εγκυμοσύνης), όταν δηλ.,  η καρδιά ή τα μεγάλα

Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες εμφανίζονται σε περίπου 8-10 βρέφη ανά 1000 γεννήσεις. Αυτές οι ανωμαλίες μπορεί να προκληθούν είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την μητέρα ή να κληρονομούνται μέσω παθολογικών γονιδίων από το προσβεβλημένο γονέα. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ταξινομούνται σε 'κυανωτικές' και 'μη-κυανωτικές' και ποικίλλουν από απλά καρδιακά ελλείμματα τα οποία δεν έχουν συμπτώματα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι  πιο συχνά εμφανιζόμενες "εκ γενετής" διαταραχές που επηρεάζουν το ? 0,8% των ζώντων γεννήσεων. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι κληρονομικές, αλλά είναι αποτέλεσμα ατελούς ανάπτυξης και σχηματισμού  του καρδιαγγειακού συστήματος στην εμβρυϊκή ζωή.  Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν να διερευνήσει τις συγγενείς καρδιοπάθειες στα

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses