Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Perioperative Nursing

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015
Εισαγωγή: Τα συστήματα ταξινόμησης της νοσηλευτικής ορολογίας, παρέχοντας έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα στους νοσηλευτές, συμβάλλουν στον καθορισμό τυποποιημένων σχεδίων, νοσηλευτικής φροντίδας βασισμένης σε ενδείξεις. Σκοπός:

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Δεν είναι διαθέσιμη.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017
Η εφαρμογή της περιεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας για τους χειρουργημένους ασθενείς. Γι΄αυτό απαραίτητο είναι να υπάρχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στους Νοσηλευτές που εργάζονται στο περιεγχειρητικό περιβάλλον, αφού είναι εκείνοι που παρέχουν και προασπίζονται τη δημόσια ασφάλεια των ασθενών τους.1,2

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses