Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ιωάννης Κουτελέκος


Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 1-4

DOI: 10.5281/zenodo.7027351

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses