Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ελλάδα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΕΥΡΩΠΗ VS ΕΛΛΑΔΑ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Ο τρόπος με τον οποίον αποζημιώνονται οι ιατροί και οι λοιποί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα ζήτημα που ενδιαφέρει σημαντικά τις κυβερνήσεις των χωρών. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει τα συστήματα αποζημίωσης των οικογενειακών ιατρών και των γενικών ιατρών σε σύγκριση με την   Ευρώπη και την Ελλάδα. Υλικό & Μέθοδος: Η μεθοδολογία της εργασίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
Οι κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές που συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες στην χώρα μας και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβάλλουν συνεχώς το περιβάλλον στο οποίο βιώνεται η υγεία ενός λαού. Έτσι η ζήτηση, των πολιτών για υπηρεσίες υγείας αυξάνει συνεχώς, ενώ οι δαπάνες για την υγεία δεν επαρκούν. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναφορά των προτύπων οργάνωσης

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses