Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ψυχική υγεία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 4 αποτελέσματα:

COVID-19: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι τα παιδιά και oι νέοι, αντιπροσωπεύουν το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μάλιστα περίπου 1.2 δισεκατομμύρια νέων είναι έφηβοι ηλικίας μεταξύ 10 έως 19 ετών.1 Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν το μέλλον αυτού του πλανήτη και καλό είναι να τους παρέχονται όλα τα εχέγγυα προκειμένου να διατηρούν την σωματική όσο την ψυχική τους υγεία. Σε περίοδο παγκόσμιας ηρεμίας

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Η συμπόνια κι η ενσυναίσθηση στην ανθρωπιστική δράση κατέχουν έναν πρωταρχικό και μοναδικό ρόλο. Σε μια ανθρωπιστική αποστολή ένας επαγγελματίας υγείας καλείται να ανταπεξέλθει σε ιδιαίτερες συνθήκες και να εργαστεί σε ένα ασταθές και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει τον ανθρωπιστικό χώρο ως χώρο εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19) ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Η τρέχουσα πανδημία της νέας νόσου του Κορωνιού έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία και φόβο ανάμεσα στον πληθυσμό των ηλικιωμένων παγκοσμίως, οι οποίοι αποτελούν τον πλέον ευάλωτο πληθυσμό που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.  Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορίσει την επίδραση που έχει η πανδημία του COVID-19 στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής των

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι επιδημίες μεταδίδονται ταχύτατα παγκόσμια, προκαλώντας μία γενικότερη αναταραχή διεθνώς. Η εμφάνιση μολυσματικών ιογενών νοσημάτων, όπως η πανδημία Covid-19, συχνά επηρεάζουν τη ψυχική υγεία των πληθυσμιακών ομάδων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις ψυχολογικές αντιδράσεις των πληθυσμιακών ομάδων, κατά τη διάρκεια πανδημιών. Μεθοδολογία:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses