Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: ασθενείς

Η αναζήτησή σας έβγαλε 4 αποτελέσματα:

H ανάγκη της πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Kατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση της σπουδαιότητας παροχής πληροφόρησης ασθενών, η οποία σχετίζεται με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά στη διάγνωση και έκβαση της νόσου. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την παροχή πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Η κατάθλιψη σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στα καρδιαγγειακά νοσήματα και φτωχά κλινικά αποτελέσματα για την υγεία. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της κατάθλιψης σε γυναικείο πληθυσμό. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 300 γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε καρδιολογική εκτίμηση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικού νοσοκομείου του νομού Αττικής.

Η Ανάγκη για Επικοινωνία Επαγγελματιών Υγείας και Ασθενών
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
Κατά τις τελευταίες, έχει πλέον τεκμηριωθεί ο σημαντικός ρόλος της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών, σε παγκόσμια κλίμακα ενώ παράλληλα έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της διδασκαλίας της επικοινωνίας ως μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης όλων των σχολών επαγγελμάτων υγείας. 1-3 Κύριος στόχος της επικοινωνίας είναι η κατανόηση των μηνυμάτων που μεταδίδονται από

ΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Το μετεγχειρητικό ντελίριο είναι επιπλοκή που αφορά κυρίως ασθενείς σε προχωρημένη ηλικία με συχνότητα που κυμαίνεται από 9% έως 87% ανάλογα με τον πληθυσμό των ασθενών και τον βαθμό του μετεγχειρητικού στρες. Σκοπός : της εργασίας ήταν η περιγραφική ανασκόπηση του θέματος συμπεριλαμβανομένων κλινικών παραδειγμάτων. Μεθοδολογία: Έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων " Pubmed

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses