Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: υπηρεσίες υγείας

Η αναζήτησή σας έβγαλε 4 αποτελέσματα:

Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για ένα σύστημα υγείας.Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε δομές Π.Φ.Υ του Δήμου Πατρέων.Υλικό και Μέθοδος: Τα αποτελέσματα της έρευνας προήλθαν από ασθενείς οι οποίοι επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας και τα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Σκοπός: Προσέγγιση και ανάλυση των εννοιών της Ποιότητας και της Αποδοτικότητας στην Δημόσια Διοίκηση στον χώρο της σύγχρονης Υγείας. Μεθοδολογία: Αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρονται στην ποιότητα και αποδοτικότητα στην των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Sciverse, Research Gate,

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015
O ι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την επάρκεια των εγκαταστάσεων, των υλικών και του προσωπικού, την παροχή φροντίδας και τους τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητάς της, όπως επίσης και τα αποτελέσματα για το χρήστη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ικανοποίησή του, οι μεταβολές στην κατάσταση της υγείας του, η ενημέρωσή του και οι δείκτες θνησιμότητας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Είναι αποδεκτό ότι παρά τις ιδιαιτερότητες, που έχει η αγορά της παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν παύει να είναι αγορά και να διέπεται από τους γενικούς κανόνες της αγοράς. Ακρογωνιαίοι εξ αυτών, είναι η ποιοτική διασφάλιση, διαμέσου της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, σε συνδυασμό με την ορθολογική κατανομή των πόρων, και τον ρόλο που διαδραματίζει η τεκμηριωμένη πρακτική, καθώς η συμβολή

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses