Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: αιμοκάθαρση

Η αναζήτησή σας έβγαλε 5 αποτελέσματα:

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
70 χρόνων, το 66,4% ήταν έγγαμοι, το 45,3% ήταν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 56% ήταν συνταξιούχοι. Αναφορικά με τις απόψεις τους, το 69,2% δήλωσε ικανοποίηση από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, το 64,8% και το 44% βίωνε άγχος για την πορεία της νόσου και τη λειτουργία του μηχανήματος της αιμοκάθαρσης, αντίστοιχα ενώ το 59,5% θεωρούσε ότι, η ζωή τους εξαρτάται από το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης.

Ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
K ατά τις τελευταίες δεκαετίες, δίδεται ολοένα και περισσότερο έμφαση στην ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.  Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών που αναφέρονταν στην ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

Ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013
Εισαγωγή:  Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) αποτελεί μείζων πρόβλημα υγείας, παγκοσμίως που σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα και έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ποιότητα ζωής των ασθενών.  Σκοπός  της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αυτό-αναφερόμενης ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από ΧΝΑ και υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΦΚ) ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Η ανάγκη αγγειακής προσπέλασης για την διεξαγωγή της Αιμοκάθαρσης, οδηγεί στην χρήση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων (ΚΦΚ). Η χρήση ΚΦΚ σχετίζεται με λοιμώξεις ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η νοσηλευτική φροντίδα κατέχει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των λοιμώξεων από τους ΚΦΚ. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της νοσηλευτικής φροντίδας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή : Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση αυξάνεται δραματικά σε παγκόσμια κλίμακα. Η θεραπευτική αυτή μέθοδος συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε χώρας. Σκοπός: Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses