Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Λοιμώξεις

Η αναζήτησή σας έβγαλε 4 αποτελέσματα:

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΟΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020
Εισαγωγή: Τα αναδυόμενα και νεοαναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν σημαντική επιβάρυνση  για τις παγκόσμιες οικονομίες και τη δημόσια υγεία. Η εμφάνισή τους πιστεύεται ότι καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τους κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς και οικολογικούς παράγοντες. Σκοπός: Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων, που παραμένουν ακόμα κρίσιμα για την

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, αυξάνοντας τους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, παρατείνοντας παράλληλα χρόνο νοσηλείας και αυξάνοντας το κόστος. Μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μείωσης του προβλήματος, είναι η εφαρμογή πρωτοκόλλων. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες έρευνες αξιολόγησης των παρεχόμενων

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Οι λοιμώξεις χειρουργικής θέσης αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των λοιμώξεων ενήλικων νοσηλευομένων ασθενών.1,2 Αναλυτικότερα, οι χειρουργικές λοιμώξεις αυξάνουν τη νοσηρότητα των ασθενών, τη θνησιμότητα και επιβαρύνουν το Εθνικό Σύστημα υγείας κάθε χώρας.3-5  Πρόσφατη έρευνα το 2010 όπου συμμετείχαν 37.141νοσηλευόμενοι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ανέδειξε 0,25% συνολική

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (Surgical Site Infections – SSIs) και η πρόληψή τους αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με το ECDC οι SSIs αποτελούν την τρίτη πιο συνηθισμένη αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων. Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση είχε ως σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της  αντιμικροβιακής προφύλαξης (ΑΜΠ) στην πρόληψη

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses