Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Πόνος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 5 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Εισαγωγή: Οι προεχειρητικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί για τη σχέση τους με τον μετεγχειρητικό πόνο είναι τα δημογραφικά, γενικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, δεδομένα που αφορούν τη χειρουργική επέμβαση αλλά και παράγοντες ψυχικής υγείας. Σκοπός: της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των ψυχολογικών παραγόντων άγχους και κατάθλιψης, με τον μετεγχειρητικό πόνο,

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Η διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά αποτελεί σημαντικό μέρος της νοσηλευτικής πρακτικής και είναι μεγάλη πρόκληση για τα νοσηλευόμενα παιδιά, την οικογένεια και τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα τους νοσηλευτές. Τα παιδιά εξακολουθούν να βιώνουν σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους νοσηλευτές με σοβαρές επιδράσεις στην μετεγχειρητική

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019
Εισαγωγή: Η ζωή με λεμφοίδημα είναι γεμάτη προκλήσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των ατόμων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις του δευτερογενές λεμφοιδήματος στην σεξουαλική δραστηριότητα, τις ψυχολογικές διαταραχές, τον πόνο, την εικόνα σώματος και την ψυχολογική υποστήριξη.  Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μείωση διαδικαστικού πόνου εγκαυματιών με εναλλακτικές μεθόδους
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013
Eισαγωγή: Ο πόνος των εγκαυματιών κατά τη διαδικασία της περιποίησης των τραυμάτων προκαλεί στους ασθενείςδυσάρεστα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα, δυσκολεύει την ποιότητα του ύπνου, μειώνει το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους και συνεπώς τηνικανοποίηση από τηνπαρεχόμενη φροντίδα. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μετατραυματικού συνδρόμου των ασθενών, του οποίου η αντιμετώπιση

Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου. θέματα φύλου και ταυτότητας στον πόνο
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014
Η καταγραφή του πόνου ξεκινά ταυτόχρονα με την καταγραφή της ιστορίας. Η αλγεινή εμπειρία θεμελιώνεται σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτοί καθορίζουν την αντίληψη και έκφραση του πόνου, την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και την υποδεκτικότητα στη θεραπεία. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses