Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Covid-19

Η αναζήτησή σας έβγαλε 6 αποτελέσματα:

COVID- 19: ΠΑIΔΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020
Δεν είναι διαθέσιμο.

COVID-19: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι τα παιδιά και oι νέοι, αντιπροσωπεύουν το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μάλιστα περίπου 1.2 δισεκατομμύρια νέων είναι έφηβοι ηλικίας μεταξύ 10 έως 19 ετών.1 Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν το μέλλον αυτού του πλανήτη και καλό είναι να τους παρέχονται όλα τα εχέγγυα προκειμένου να διατηρούν την σωματική όσο την ψυχική τους υγεία. Σε περίοδο παγκόσμιας ηρεμίας

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΆΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση  των επιπέδων άγχους των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης ήταν 320 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο και το δείγμα αποτελούνταν από 175 ασθενείς. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Τhe Coronavirus Anxiety

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Δεν είναι διαθέσιμη

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
Εισαγωγή: Στην αυγή του 21ου αιώνα η πανδημία του Covid-19 δοκιμάζει τις υγειονομικές δυνατότητες των κρατών παγκοσμίως δημιουργώντας εκατομμύρια ασθενών και θανάτων. Σκοπός: να διερευνηθεί βιβλιογραφικά η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στους κοινωνικο-οικονομικούς προσδιοριστές και στις ανισότητες στην υγεία καθώς και να περιγράφει τη λήψη άμεσων μέτρων για την ανάσχεση της ανισότητας, νοσηρότητας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ( NOACS) ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
Εισαγωγή: Ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα εξαιτίας της αυξημένης επίπτωσης της στεφανιαίας νόσου έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατα χορηγούνται νεότεροι αντιπηκτικοί παράγοντες, οι οποίοι ενδείκνυνται στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, στην πνευμονική εμβολή και την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.  Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses