Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Νοσηλευτής

Η αναζήτησή σας έβγαλε 6 αποτελέσματα:

ΕΝΤΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017
Εισαγωγή: Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντεροστομίας, που έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της στομίας και επιφέρουνβιο-ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις της στη ζωή του ασθενούς και της οικογένειάς του. Ο ρόλος του νοσηλευτήσε σχέση με την προαγωγή της αποκατάστασης και αυτοφροντίδας αυτών των ασθενών, είναι πολυδιάστατος. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς δράσης του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση του ασθενή στην

Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Εισαγωγή: Ηγεσία είναι η διαδικασία επιρροής ενός ατόμου σε μια ομάδα ή οργανισμό και συνεπάγεται τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων, τη δημιουργία κινήτρων για την παραγωγή έργου και τη συμβολή στην διατήρηση της ομάδας και της κουλτούρας της. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του κλινικού νοσηλευτή ως ηγέτη και τα αποτελέσματα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
Εισαγωγή: Η μακροχρόνια φροντίδα συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε άτομα που χρειάζονται τη βοήθεια των άλλων για τη διεκπεραίωση βασικών αλλά και δευτερευόντων καθημερινών δραστηριοτήτων, λόγω σωματικής ή ψυχικής αναπηρίας, κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης χρονικής περιόδου. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού λόγω της σταθερά αυξανόμενης

Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περίληψη

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MOBBING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΒΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Εισαγωγή: Το Mobbing σε ηθικό – ψυχολογικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο αφορά ένα φαινόμενο το οποίο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στην υγεία όσο και στην ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης στους επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα τους νοσηλευτές μέσα από την ανασκόπηση της αρθρογραφίας

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Η κυστική ίνωση είναι μια θανατηφόρα και κληρονομική νόσος της λευκής φυλής, η οποία χαρακτηρίζεται από την έκκριση παχύρρευστης βλέννης σε διάφορα όργανα και αδένες του σώματος, με αποτέλεσμα την σταδιακή καταστροφή τους που οδηγεί τελικά στον θάνατο. Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η αναφορά σε θέματα ψυχοκοινωνικής φύσεως της νόσου και συγκεκριμένα στην ψυχοκοινωνική

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses