Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ευστρατίου Φραγκούλα, Ρουμελιώτης Ευστράτιος, Ευστρατίου Νικολέτα

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Έτος Δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 45-54

DOI: 10.5281/zenodo.810438

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ηγεσία είναι η διαδικασία επιρροής ενός ατόμου σε μια ομάδα ή οργανισμό και συνεπάγεται τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων, τη δημιουργία κινήτρων για την παραγωγή έργου και τη συμβολή στην διατήρηση της ομάδας και της κουλτούρας της. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του κλινικού νοσηλευτή ως ηγέτη και τα αποτελέσματα του στην καθημερινή άσκηση της κλινικής νοσηλευτικής. Μεθοδολογία: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε την αναζήτηση της από το διαδίκτυο και τις βάσεις δεδομένων science direct και Google scholar. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές αποτελούν τον κορμό της περίθαλψης των ασθενών, τους πρώτους αποδέκτες κάθε αλλαγής στην πολιτική υγείας και τους πρώτους επαγγελματίες υγείας που καλούνται να τις εφαρμόσουν. Ο ρόλος της ηγεσίας στη νοσηλευτική αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ποιοτικού συστήματος υγείας. Η ηγεσία που λειτουργεί δημιουργικά αποδεικνύεται με την υψηλή ποιότητα φροντίδας των ασθενών. Συμπεράσματα: Ο κλινικός νοσηλευτής ως ηγέτης πρέπει να έχει δεξιότητες που θα τις αξιοποιήσει στην καθημερινή άσκηση της νοσηλευτικής πρακτικής. Η σωστή προετοιμασία των νοσηλευτών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών σχετικά με την ηγεσία στην κλινική πράξη, παίζει σημαντικό ρόλο μιας και με την εφαρμογή της βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών, αυξάνεται η ικανοποίηση των ασθενών και των συνοδών τους, αλλά και η ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses