Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ- ΑΕΡΟΖΟΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ SARS-COV-2»

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος Δημοσίευσης:

2021

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 220-224

DOI: 10.5281/zenodo.5651600

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses