Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος Δημοσίευσης:

2021

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 225-226

DOI: 10.5281/zenodo.5652070

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses