Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η διοίκηση ενος νοσηλευτικού τμήματος σε δημόσιο νοσοκομείο

Χριστοπούλου Μαρία, Καρακώστας Κωνσταντίνος

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Έτος Δημοσίευσης:

2015

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 19-27

Περίληψη:

O κύριος ρόλος των δημόσιων νοσοκομείων είναι η προαγωγή και παροχή φροντίδας σε πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η ευθύνη για την ποσότητα, το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήκει κυρίως στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολεί το νοσοκομείο. Όλο το υπόλοιπο προσωπικό του οργανισμού εργάζεται ουσιαστικά για την υποστήριξη του έργου των γιατρών και των νοσηλευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο Προϊστάμενος του νοσηλευτικού τμήματος να εκπληρώσει με επιτυχία τον ρόλο του, είναι να έχει γνώση των βασικών αρχών της διοίκησης και επαρκή επαγγελματική εμπειρία όπως επίσης να διαθέτει συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά και προσόντα. Ο ιατρός Διευθυντής του νοσηλευτικού τμήματος είναι επιστημονικά υπεύθυνος για την επιστημονική αυτοτέλεια του τμήματος. Η ουσιαστική συνεργασία των επαγγελματιών υγείας παραβλέπει το προσωπικό συμφέρον, τον εργασιακό ανταγωνισμό και τις καθημερινές τριβές. Επιπλέον, η συνεργασία αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ομαλής λειτουργίας ενός νοσηλευτικού τμήματος με σκοπό την ποιοτική διαχείριση τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses