Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Ελευθέριος Βαλής, Ιωάννης Καλεμικεράκης, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Μάρθα Κελέση, Μαρία Πολυκανδριώτη, Ευάγγελος Δούσης


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 252-262

DOI: 10.5281/zenodo.5938390

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ακτινοθεραπεία (Α/Θ) φαίνεται τις τελευταίες δεκαετίες να συμβάλει σημαντικά στη θεραπεία πολλών ογκολογικών ασθενών. Ωστόσο ένα ποσοστό αυτών θα εμφανίσουν συμπτώματα από τις ανεπιθύμητες επιδράσεις της ακτινοβολίας. Οι μετακτινικές δερματικές αλλοιώσεις είναι συνήθεις στους ακτινοβολημένους ασθενείς και για τη φροντίδα τους προτείνονται διάφορες παρεμβάσεις. Μία από αυτές είναι η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΘΥΒΟ), καθώς συμβάλει στην οξυγόνωση της προσβεβλημένης περιοχής και στην προαγωγή του μηχανισμού της επούλωσης. Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της χρήσης του ΥΒΟ στην αντιμετώπιση των μετακτινικών ελκών και των νεκρώσεων των μαλακών μορίων. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane library, Scopus και OpenArchives για τα έτη 2009-2019. Προϋποθέσεις για την εισαγωγή ενός άρθρου στη μελέτη ήταν η αγγλική ή η ελληνική γλώσσα συγγραφής και να αφορά πρωτογενή μελέτη σε ενήλικες ασθενείς με μετακτινικές αλλοιώσεις δέρματος. Αποτελέσματα: 8 άρθρα αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Οι 3 αναδρομικές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ΘΥΒΟ βελτιώνει το μετακτινικό έλκος, αλλά είναι πτωχά τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να αναδείξουν το αποτέλεσμα αυτό σε ισχυρή ένδειξη. Οι υπόλοιπες 5 μελέτες περιπτώσεων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση ΘΥΒΟ οδήγησε σε πλήρη αποκατάσταση ή σημαντική βελτίωση του έλκους, αλλά ο πτωχός ερευνητικός σχεδιασμός και το μικρό μέγεθος δείγματος εμποδίζουν τη γενικευσιμότητα των συμπερασμάτων. Συμπεράσματα: Η ΘΥΒΟ φαίνεται να βελτιώνει την επούλωση μιας νέκρωσης μαλακών μορίων ή έλκους μετακτινικής αιτιολογίας και παράλληλα βελτιώνει τα αρνητικά συμπτώματα μιας τέτοιας βλάβης, χωρίς όμως να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για αυτά τα αποτελέσματα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses