Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΠΟΔΙΟΥ

Αγορίτσα Ευαγγελάκου, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Γεωργία Φασόη, Ιωάννης Καλεμικεράκης, Νίκη Παυλάτου, Μάρθα Κελέση


Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 31-46

DOI: 10.5281/zenodo.7027401

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η πρόληψη των διαβητικών ελκών των ποδιών στοχεύει στη διαχείριση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι απώλεια ή εξασθένιση της αισθητικότητας του άκρου, παραμόρφωση της αρχιτεκτονικής του ποδιού,  περιφερική αρτηριακή νόσο, ιστορικό έλκους ποδιών, οποιοδήποτε επίπεδο ακρωτηριασμού κάτω άκρου, την παρουσία δερματικών αλλοιώσεων και προ-ελκωτικών βλαβών στο άκρο, αυξημένη μηχανική καταπόνηση και περιορισμένη κινητικότητα στο πόδι και στην άρθρωση των σφυρών. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση των παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη έλκους ποδιού σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Μεθοδολογία: Έγινε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στη βάση δεδομένων PubMed και αναζητήθηκαν πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες, γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα. Διερευνήθηκαν έξι παρεμβάσεις για τη θεραπεία τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για το διαβητικό έλκος, όπως η εκπαίδευση ασθενών, εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, αυτοφροντίδα, παρεμβάσεις πριν την εμφάνιση έλκους, ορθωτικές παρεμβάσεις και ασκήσεις που σχετίζονται με τα πόδια και την κινητικότητα. Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 10 μελέτες. Η δομημένη εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει στους ασθενείς τη συμπεριφορά της αυτο-φροντίδας και τις ετήσιες εξετάσεις των ποδιών και στους επαγγελματίες υγείας τις γνώσεις για την ασθένεια και την αντιμετώπιση της. Ειδικά θεραπευτικά υποδήματα μπορεί να είναι αποτελεσματικά στη μείωση της πελματικής πίεσης. Οι ασκήσεις που σχετίζονται με τα πόδια και την κινητικότητα μπορεί να βελτιώσουν τα συμπτώματα της νευροπάθειας και το εύρος κίνησης των αρθρώσεων των ποδιών και των σφυρών, ενώ δεν φαίνεται να μειώνουν την μέγιστη πελματική πίεση. Συμπεράσματα: Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν με συστηματικές παρεμβάσεις όπως η εκπαίδευση, ασθενών και επαγγελματιών υγείας, η σωματική άσκηση και μέτρα για την αποφόρτιση του άκρου από την πίεση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses