Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Του Ασθενή Από Τους Επαγγελματίες Υγείας

Α. Τσελίγκα, Αγγελική Γιαγτζίδου, Ευφροσύνη Βλαχιώτη


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Συγγραφείς:

Σελίδες: 30-31

Περίληψη:


Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses