Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Θεραπευτική Σχέση

Κανέλλου Ευφροσύνη

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Έτος Δημοσίευσης:

2014

Συγγραφέας:

Σελίδες: 125-126

Περίληψη:

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses