Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Ελευθέριος Βαλής, Ευάγγελος Δούσης


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 141-149

DOI: 10.5281/zenodo.4291690

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ακτινοθεραπεία αποτελεί αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο καταπολέμησης του καρκίνου αλλά έχει σημαντικές ανεπιθύμητες επιδράσεις στους ασθενείς, καθώς προκαλεί βλάβες όχι μόνο στα καρκινικά κύτταρα αλλά και στα φυσιολογικά. Μεταξύ των βλαβών είναι οι μετακτινικές δερματικές βλάβες του δέρματος που επηρεάζουν σημαντικά τον ασθενή και την ποιότητα ζωής του. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αντιμετώπιση και φροντίδα των μετακτινικών δερματικών βλαβών με υπερβαρικό οξυγόνο. Υλικό-Μέθοδος: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (Pubmed, Cochrane library, National Library of Medicine, Scopus και OpenArchives) για τη χρονική περίοδο 1994-2020, με τη χρήση λέξεων και φράσεων κλειδιών. Η αναζήτηση των άρθρων έγινε τον Μάρτιο του 2020. Άρθρα που δεν ήταν στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα αποκλείστηκαν. Αποτελέσματα: Σχεδόν το 95% των ασθενών που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία αναπτύσσουν οξείες ή χρόνιες δερματικές βλάβες. Η πρόληψή τους περιλαμβάνει γενικές συστάσεις όπως η χρήση χαλαρών ρούχων, διατήρηση της υγρασίας, προστασία από τον ήλιο, την αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών κ.α, Η αντιμετώπισή τους περιλαμβάνει τη φροντίδα/καθαρισμό της βλάβης, τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων (υδροκολλοειδών επιθεμάτων και υδρογέλης κ.α.), θεραπευτικών μεθόδων (θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο) και τη χειρουργική θεραπεία (μοσχεύματα). Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο παρέχεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και συνθήκες περιβάλλοντος, κατά τη διάρκειά της πιθανά να εμφανιστούν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μυωπία, τραύμα ωτός κ.α.) και απαιτούνται μέτρα πρόληψης του κινδύνου πυρκαγιάς. Αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης των μετακτινικών βλαβών αφού μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη ίασή τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Συμπεράσματα: Η πρόληψη των δερματικών βλαβών είναι σημαντική καθώς η αντιμετώπιση και φροντίδα τους είναι απαιτητική. Η αξιολόγηση των ασθενών με μετακτινικές δερματικές βλάβες, η φροντίδα των βλαβών και η φροντίδα τους όταν υποβάλλονται σε θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο είναι πρόκληση για τους νοσηλευτές.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses