Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ιωάννης Κουτελέκος


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 218-2020

DOI: 10.5281/zenodo.4486322

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses