Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στον καρκίνο του προστάτη

Χρήστος Ηλιάδης, Ιωάννης Κοτταράς


Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 150-156

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη διάφορων μορφών καρκίνου καθώς και του καρκίνου του προστάτη.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και καρκίνου του προστάτη.

Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας, σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν κυρίως στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, η αυξημένη κατανάλωση λιπαρών τροφών σε συνδυασμό με τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα οδηγεί στην αύξηση του βάρους σώματος και στη δημιουργία ενός παχύσαρκου ατόμου. Oι παχύσαρκοι άνδρες έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του προστάτη συγκρινόμενοι με τους άνδρες με φυσιολογικό βάρος. Οι άνδρες οι οποίοι διαγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη και είναι παχύσαρκοι είναι πιο πιθανό να έχουν προχωρημένο στάδιο της νόσου, που είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με επιτυχία συγκρινόμενοι με τους άνδρες που δεν είναι παχύσαρκοι.

Συμπεράσματα: Η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη στους άνδρες. Με την αύξηση του βάρους του σώματος αυξάνεται και η πιθανότητα εμφανίσεις καρκίνου του προστάτη

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses