Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αγαθή Καλογεροπούλου, Ιωάννης Κουτελέκος, Ευάγγελος Δούσης


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 293-307

DOI: 10.5281/zenodo.4540441

Περίληψη:

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά. Η θεραπεία του περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία, μόνα τους ή σε συνδυασμό. Από τα πιο γνωστά συμπτώματα της χημειοθεραπείας στα παιδιά είναι η ναυτία και ο εμετός που επιδρούν αρνητικά την υγεία τους και στην εξέλιξη της θεραπείας. Έχουν υποστηριχτεί αρκετές νοσηλευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση και σύνοψη των νοσηλευτικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και διαχείριση της ναυτίας και του εμέτου σε παιδιά με καρκίνο  που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.  Υλικό-μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε με αναζήτηση άρθρων σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Medline, Scopus, Embase & Cochrane Library, Google Scholar) από το 1983-2020. Κριτήρια εισαγωγής ενός άρθρου στη μελέτη ήτανη ελληνική ή αγγλική γλώσσα, να είναι απολύτως σχετικό με το σκοπό, να είναι δημοσιευμένο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό.  Αποτελέσματα:  Οι παρεμβάσεις για τη διαχείριση της ναυτίας και του εμετού σε παιδιά με καρκίνο που λαμβάνουν χημειοθεραπεία περιλαμβάνουν χορήγηση φαρμάκων (ανταγωνιστών 5ΗΤ3 υποδοχέων, κορτικοστεροειδών, ανταγωνιστών υποδοχέων ΝΚ1), χορήγηση φαρμάκων παράλληλα με εναλλακτικές μεθόδους (βελονισμός, μασάζ, πιεσοθεραπεία, μουσική). Συμπεράσματα: Παρά την πληθώρα παρεμβάσεων για τη διαχείριση της ναυτίας και του εμετού σε παιδιά με καρκίνο που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, τα συμπτώματα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τους νοσηλευτές. Οι ενδείξεις για την εφαρμογή των περισσοτέρων παρεμβάσεων δεν είναι ισχυρές και χρειάζονται μεγαλύτερη διερεύνηση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses