Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

NEEDS OF PATIENTS WITH HEART FAILURE (HF)

Κωνσταντίνα Μπομποτά


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 319-321

DOI: 10.5281/zenodo.4587706

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses