Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Χειρουργεία μίας ημέρας

Παρασκευή Αντεριώτη, Ιωάννης Κουτελέκος


Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 38-46

Περίληψη:

Ως χειρουργείο ημέρας ορίζεται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο ασθενής εισάγεται σε ειδική νοσηλευτική μονάδα ή νοσοκομείο για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης ιατρικής διαγνωστικής ή χειρουργικής πράξης και παραμένει εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα έως την πλήρη ανάνηψη από την επέμβαση. Κάθε χειρουργική μονάδα ημέρας οργανώνεται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του νοσοκομείου, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί. Ένα κρίσιμο κριτήριο για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του χειρουργείου ημέρας είναι η επαρκής στελέχωσή του με το κατάλληλο, ποσοτικά και ποιοτικά, ανθρώπινο δυναμικό. Το ποσοστό ασθενών που χρειάζεται να παραμείνει σε νοσοκομείο μετά από επέμβαση χειρουργείου ημέρας εξαιτίας χειρουργικών ή αναισθησιολογικών επιπλοκών ή για κοινωνικούς λόγους θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους δείκτες ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses